Radca Prawny Ireneusz Misiejuk

Radca Prawny Ireneusz Misiejuk

Założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Egzamin radcowski złożył z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywał łącząc odbywaną aplikację z zatrudnieniem w Kancelarii Radcy Prawnego oraz w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. W tym czasie do jego obowiązków należała między innymi obsługa prawna zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Obecnie praktykuje w obszarze kilku dziedzin prawa. Reprezentuje mocodawców przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi.