Skontaktuj się z nami:
+48 793 727 070

Etyka

Wykonywanie zawodu radcy prawnego reguluje ustawa o radcach prawnych. Przepisy bardzo precyzyjnie określają kto może zostać radcą prawnym i jakie musi spełniać warunki. Kryteria te dotyczą zarówno stosownego poziomu wykształcenia jak również właściwych cech osobowościowych, gwarantujących prawidłowe wykonywanie zawodu radcy prawnego. Tak dokładne i klarowne unormowanie w odniesieniu do członków samorządu radców prawnych wynika z tego, że zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego.

Poza przepisami, radca prawny kieruje się przede wszystkim zasadami etyki zawodowej, których kategorycznie zobowiązany jest przestrzegać. Kodeks Etyki Radcy Prawnego jest gwarancją tego, że korzystając z usług Kancelarii będziecie Państwo beneficjentami pomocy prawnej świadczonej na najwyższym poziomie staranności.

Jednym z zasadniczych obowiązków a zarazem uprawnień radcy prawnego jest obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek ten w żaden sposób nie może być ograniczony w czasie. Wyjątki dotyczące zachowywania tajemnicy zawodowej wynikające z przepisów szczególnych są przy tym bardzo nieliczne. Mimo iż tajemnicę zawodową często uznaje się za przywilej radców prawnych, w rzeczywistości to osoby korzystające z pomocy radcy prawnego są adresatami korzyści płynących z tego, że mogą powierzyć swój problem osobie godnej zaufania.

Jesteśmy przekonani, że korzystając z usług Kancelarii, będziecie Państwo w pełni usatysfakcjonowani poziomem świadczonej na Waszą rzecz pomocy prawnej, zarówno w zakresie oceny kryteriów merytorycznych, jak również co do standardów etycznych.