Skontaktuj się z nami:
+48 793 727 070

Honorarium

Każda sprawa jest inna, w związku z czym do każdego powierzonego nam zadania podchodzimy w sposób indywidualny. Dzięki temu gwarantujemy naszym Klientom, że ustalone honorarium będzie w pełni adekwatne do stopnia skomplikowania sprawy oraz uwzględniać będzie ilość i rodzaj związanych ze sprawą czynności. W zależności od rodzaju sprawy, proponujemy Państwu system rozliczeń ryczałtowych, godzinowych, bądź system mieszany, każdorazowo z możliwością negocjacji wysokości honorarium w zależności od ustalonej premii za sukces (success fee).

Na powyższych zasadach istnieje możliwość zarówno skorzystania z doraźnej pomocy prawnej, jak również zbudowania relacji długoterminowej, opartej na bieżącej i kompleksowej obsłudze prawnej.

W sprawach sądowych o zapłatę określonej kwoty pieniężnej o przeciętnym stopniu skomplikowania, punkt wyjścia do ustalenia wynagrodzenia stanowią stawki wynagrodzenia określone w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci poznali wszelkie koszty związane ze sprawą jeszcze przed podjęciem decyzji o jej wszczęciu. Starannie informujemy o opłatach sądowych, możliwych do przewidzenia innych kosztach postępowania, sposobie szacowania wynagrodzenia Kancelarii oraz o ryzyku procesowym. Rzetelna informacja w tym zakresie jest naszą dewizą.

Spotkajmy się i porozmawiajmy.