Skontaktuj się z nami:
+48 793 727 070

Formy pomocy


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z formami pomocy prawnej:

Prowadzenie sprawy

Prowadzenie sprawy najprościej jest porównać do sytuacji, w której powierzacie Państwo komuś rozwiązanie Waszego problemu. Po przedstawieniu sprawy, zadaniem pełnomocnika będzie analiza prawna problemu, opracowanie strategii, przedstawienie schematu działań, a następnie skrupulatne realizowanie tych czynności. Działania te ukierunkowane będą każdorazowo na osiągnięcie celu zgodnego z Państwa oczekiwaniami. Powierzenie prowadzenia sprawy już od samego jej początku jest bardzo rozsądnym posunięciem. Wiecie Państwo w ten sposób kto odpowiada za wszystkie podjęte w Waszym imieniu decyzje oraz dokonane czynności. Jednocześnie znajomość przepisów, niejednokrotnie pozwala prawnikowi na właściwe przygotowanie procesu pod względem formalnym, tak aby Państwa cel mógł zostać skutecznie osiągnięty.

Reprezentacja przed sądem

Wiele osób usiłuje samodzielnie poradzić sobie z problemami prawnymi. Dzieje się tak w szczególności w sprawach pozornie nieskomplikowanych. Przedłużające się postępowanie spowodowane skuteczną taktyką strony przeciwnej oraz brak zrozumienia kierowanych do Państwa ze strony Sądu pytań lub nałożonych obowiązków, nie oznacza wcale, że zostaliście Państwo pozostawieni sami sobie. Z pomocy profesjonalnego pełnomocnika możecie skorzystać także dopiero na etapie postępowania sądowego. Może wiązać się to z dalszym prowadzeniem sprawy, bądź też z jednorazową reprezentacją przed Sądem – w zależności od Państwa decyzji. Reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika nie oznacza, że nie będziecie Państwo brali już udziału w sprawie. Jeśli nie jesteście wzywani do osobistego stawiennictwa, to od Was zależy czy chcecie brać czynny udział w postępowaniu, czy też z różnych przyczyn skupicie się w tym czasie na swoich obowiązkach osobistych bądź zawodowych. Wasz pełnomocnik zda Wam relację z przebiegu posiedzenia sądu, wytłumaczy kwestie proceduralne oraz poinformuje o konieczności podjęcia określonych działań.

Kompleksowa obsługa prawna

Kompleksowa obsługa prawna jest trwałą relacją, w ramach której prawnicy pozostają do Państwa stałej dyspozycji w zakresie określonym umową. Ten sposób świadczenia pomocy prawnej możliwy jest zarówno w odniesieniu do osób fizycznych jak też do firm oraz wobec innych podmiotów. Stała relacja pozwala na dobre poznanie nie tylko Państwa problemów, ale również priorytetów. Dzięki temu, z czasem wiele zadań realizowanych jest dla Państwa prze prawnika niejako automatycznie. Nie musicie Państwo pamiętać o biegnących terminach sądowych. W zleconym zakresie usługi prawne wykonywane są na bieżąco w Waszym imieniu, a Państwo sukcesywnie otrzymujecie relacje z podejmowanych kolejno działań. Szeroki zakres współpracy przekłada się na realne korzyści poprzez bieżące monitorowanie Państwa interesów, a koszty obsługi prawnej są wyraźnie niższe, niż gdyby wszystkie wykonane czynności miały zostać  zrealizowane w ramach doraźnego wsparcia.

Analiza umów

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której składając swój podpis na umowie, dana osoba jest przekonana, że obowiązują ją przede wszystkim wcześniejsze ustalenia ustne. Taka postawa świadczy o całkowitym braku wiedzy z zakresu prawa. Nie do pomyślenia jest, aby w ten sposób umowy zawierał zarówno konsument jak i przedsiębiorca. Z pozoru neutralne postanowienia umowy, często związane są z określonymi konsekwencjami, niekiedy o poważnych skutkach finansowych. Konsultacja z prawnikiem i zlecenie analizy umowy pozwoli Państwu na podjęcie decyzji, czy płynące z niej ryzyko w porównaniu z potencjalnymi korzyściami, warte są tego aby faktycznie ją zawrzeć. Jak sama nazwa wskazuje, strony umowy „umawiają się” co do określonych praw i obowiązków. To porozumienie ma być obustronne. Im większą presję druga strona próbuje na Państwu wywrzeć w celu bezzwłocznego podpisania umowy, tym bardziej wskazane jest wcześniejsze skonsultowanie się z prawnikiem.

Sporządzanie umów

Dobra umowa powinna minimalizować ryzyko ewentualnego konfliktu na tle jej wykonywania. Gdyby do takiego konfliktu jednak doszło, musicie mieć Państwo gwarancję, że nie będziecie ofiarą nierzetelnego kontrahenta. Bez względu na to czy zawierane przez Was umowy są z założenia proste i szablonowe, czy też obszerne i kazuistyczne, dobrze jest przekonać się, czy należycie dbacie o bezpieczeństwo swoje lub Waszej firmy. Zlecenie sporządzenia umowy profesjonaliście to dobre rozwiązanie. Nie chodzi tu o możliwość „przemycenia” pewnych kruczków, ale o pewność, że przygotowany dla Państwa projekt będzie zgodny z Waszymi założeniami. Konstruując umowę, prawnik po rozmowie z Państwem wie, czego obawiacie się ze strony kontrahenta. Przygotowana umowa ma spowodować, że ewentualny brak należytego wywiązania się z umowy przez drugą stronę będzie dla Państwa jak najmniej dotkliwy. Jednocześnie zostaniecie Państwo poinformowani, jakie są możliwości zabezpieczenia umowy z prawnego punktu widzenia. Dobra umowa przekłada się na poziom poczucia bezpieczeństwa, niezależnie od tego, jakiej dziedziny dotyczy.

Negocjacje i mediacje

Skuteczne negocjacje powinny dać satysfakcję wszystkim stronom biorącym w nich udział. Podobnie rzecz się tyczy mediacji, niezależnie od tego czy są one prowadzone niejako w ramach toczącego się postępowania sądowego czy też poza nim. Skorzystanie z pomocy profesjonalisty pozwala na rozwiązanie wielu istotnych, a zarazem często spornych i kluczowych dla stron kwestii, poprzez oparcie konsensusu na regulacjach wywodzących się z przepisów prawa, lub też  odwrotnie, poprzez ich odpowiednią modyfikację. Prawnik może także pełnić rolę eksperta, który pomoże właściwie uargumentować popierane przez Państwa stanowisko oraz merytorycznie odniesie się do konstrukcji kompromisu oferowanego przez stronę przeciwną. Zaproszenie do negocjacji wspierającego Was prawnika, jak również zwrócenie się do niego o pomoc w podjęciu rozmów i przeprowadzeniu mediacji, jest Państwa uprawnieniem z którego warto skorzystać.

Porady prawne

Porada prawna nierozłącznie kojarzy się z wizytą u prawnika. Wielość regulacji prawnych oraz częstotliwość ich zmian niejednokrotnie nie pozwalają na wypracowanie długotrwałego schematu postępowania w określonych dziedzinach Państwa działalności, co szczególnie tyczy się przedsiębiorców. Jednocześnie często nieaktualna lub najzwyczajniej błędna może okazać się informacja uzyskana przez Państwa samodzielnie np. za pośrednictwem sieci internet. Konsultacja prawna przed podjęciem określonej decyzji to często przepustka do uniknięcia negatywnych skutków nieznajomości prawa. Zdarza się jednak, że porada prawna to pierwszy etap na drodze w kierunku rozwiązania skomplikowanego problemu prawnego. Porada prawna w sprawie prostej powinna odpowiedzieć Państwu na nurtujące Was pytania. W sprawach skomplikowanych natomiast, porada prawna skutkować będzie uzyskaniem rzetelnej informacji co do celowości i opłacalności podejmowania dalszych przewidzianych prawem kroków w Państwa sprawie oraz rozpocznie etap egzekwowania swoich praw.